BUDUJEMY TYLKO Z NAJLEPSZYCH MATERIAŁÓW WIĘCEJ >>

SWS (Soudal Window System) ciepły montaż okien

Nawet najwyższej klasy okna nie zapewnią Ci komfortu cieplnego jeśli nie zadbasz o ich prawidłowy montaż.

Rozwiązaniem, które zapewnia właściwe połączenie okien z budynkiem, jest prawidłowo wykonany montaż warstwowy, zwany również "ciepłym montażem". Zakłada on, że prawidłowe uszczelnienie złącza okiennego powinno być skonstruowane zgodnie z zasadą "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz".

Specjaliści firmy Soudal zalecają wykorzystanie SWS - Soudal Window System - systemu montażu i uszczelnienia, w którego skład wchodzą: piana poliuretanowa, taśmy paroizolacyjne, taśmy rozprężne, masy uszczelniające.

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

System montażu warstwowego (ciepłego montażu) składa się z trzech warstw stąd też inna nazwa - trójwarstwowy montaż okien.

Warstwa środkowa

taśmy paroszczelna i paroprzepuszczalna

Warstwa środkowa stanowi izolację termiczną i akustyczną pomiędzy oknem a murem. Należy zapewnić jej odpowiednie warunki gdyż tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią.

Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy wynikające ze zmian temperatury lub wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty wypełniające daje zastosowanie wysokiej jakości pianek poliuretanowych SOUDAFOAM - charakteryzujących się regularną strukturą komórkową, minimalną chłonnością wody, niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i krótkim czasem obróbki. W zależności od miejsca zastosowania i konstrukcji stolarki można zastosować:

Specjalna formuła "zimowa" umożliwia pracę również w niskich temperaturach.

Warstwa wewnętrzna

Warstwa wewnętrzna stanowi uszczelnienie od wewnątrz pomieszczenia przed skutkami wnikania wilgoci i pary wodnej w materiał izolacyjny. Bariera paroizolacyjna musi być szczelna, co można uzyskać wykorzystując jeden z produktów:

Warstwa zewnętrzna

montaż piany poliuretanowej

Warstwa zewnętrzna ma za zadanie chronić izolacyjną warstwę środkową przed wpływami atmosfery. Uszczelnienie zewnętrzne działa na zasadzie jednostronnie przepuszczającej membrany - dzięki temu zapobiega przenikaniu wody opadowej z zewnątrz do wnętrza szczeliny przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w przeciwnym kierunku. Uszczelnienie to można zrealizować za pomocą: