BUDUJEMY TYLKO Z NAJLEPSZYCH MATERIAŁÓW WIĘCEJ >>

Styropian grafitowy

Do ocieplenia naszego budynku stosujemy styropian grafitowy - płyty styropianowe EPS 032 Fasada Super.
Płyty te mają kolor srebrnoszary, zabarwienie nadaje im dodatek grafitu, powodujący zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego. Zastosowanie tego rozwiązania zwiększa izolacyjność cieplną produktu w stosunku do styropianów tradycyjnych. Współczynnik przewodności cieplnej typowego materiału używanego do termoizolacji fasad wynosi ok. 0,04 W/mK, a w przypadku płyt z dodatkiem grafitu osiąga wartość ok. 0,032 W/mK.

Lepsza izolacyjność oznacza oszczędność - w praktyce bowiem styropian grafitowy jest o ok. 25% cieplejszy od białego.